Klachten

Dit onderzoek richt zich op het meten van cliënttevredenheid en is geen loket voor klachten. Dit betekent dat een negatieve reactie wel verwerkt en gebruikt wordt om verbeteringen aan te brengen, maar dat klachten niet naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst in behandeling worden genomen.

Klachtenregeling De Kern

De medewerkers van De Kern doen hun uiterste best om u goed te helpen. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden of boos bent over de verleende hulp. U kunt dan overwegen om een klacht in te dienen.

Omdat het onze ervaring is dat klachten vaak berusten op misverstanden, vragen wij u om uw klacht altijd eerst met uw hulpverlener te bespreken. Bij dit gesprek kan, wanneer u dat wilt, een leidinggevende (Regiomanager) aanwezig zijn. Wilt u dit niet of komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris of een onafhankelijke klachtencommissie. De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen u en de organisatie. Als u uw klacht indient bij de onafhankelijke klachtencommissie, dan is het mogelijk dat de klachtenfunctionaris contact met u opneemt. De Kern hanteert het klachtenreglement van Dimence. Dit reglement kunt u opvragen bij de secretaris van de klachtencommissie. Hier kunt u ook uw klacht schriftelijk indienen.

De klachtenbehandeling