Hoe helpt uw mening?

  • TRANSPARANTIE

    Uw mening maakt de kwaliteit van het werk van De Kern inzichtelijk en ervaringen transparant.

  • Kwaliteitsverbetering

    Uw mening helpt De Kern om haar kwaliteit te verbeteren.

Wat kunt u met dekern.tevreden.nl

Alle cliënten van De Kern kunnen hun mening geven over de kwaliteit van haar werk.

  1. 1. Daardoor kunt u vertellen wat u er van vond
  2. 2. Daardoor kunt u zien wat anderen er van vonden

De mogelijkheden voor persoonlijke behandeling van klachten heeft De Kern beschreven in de
klachtenprocedure

Richtlijnen

Kwaliteitsverbetering

De Kern gebruikt het onderzoeksplatform dekern.tevreden.nl actief om cliëntervaringen in kaart te brengen en haar kwaliteit te verbeteren.
De Kern nodigt haar cliënten uit om deel te nemen aan het onderzoek. Met inzicht in de resultaten, uitgebreide rapportagemogelijkheden en verbeteradviezen kan De Kern nog beter voldoen aan uw wensen en verwachtingen.

Klachtenprocedure

Over De Kern

De Kern biedt ondersteuning bij vragen of problemen waar u alleen niet uit komt. Vaak gaat het om een wisselwerking van materiële/financiële problemen en problemen van psychische of relationele aard.

Over Tevreden.nl

Tevreden.nl is een toonaangevend bureau op het gebied van klant- en medewerkertevredenheidsonderzoek. Wij bieden totaaloplossingen aan een verscheidenheid van dienstverlenende bedrijven en instanties.
Door branchebrede of organisatie-specifieke onderzoeksoplossingen te ontwikkelen kunnen organisaties doorlopend de tevredenheid van klanten en medewerkers in kaart brengen.